2019 St. John Nepomuk, Yukon - TCS Check Presentation